Sadržaj knjige "Astronumerologija"

Predgovor 2 1.0. UVOD 3 1.1. ISTORIJA ASTROLOGIJE 3 1.2. OSNOVE ASTROLOGIJE 4 1.2.1. Sudbina, karma, slobodna volja 5 1.2.2. Šta je to natalni horoskop? 7 1.3. POSTUPAK RUČNE IZRADE HOROSKOPA 10 1.3.1.Geografska dužina i širina 10 1.3.2. Izrada horoskopa za mesto istočno od Griniča 11 1.3.3. Izrada horoskopa za mesto zapadno od Griniča 13 1.3.4. Izrada horoskopa za južnu hemisferu 13 2.1. GEOCENTRIČNI SISTEM 14 2.2. FENOMEN PRECESIJE 15 2.2.1. Tropski i sideralni horoskop 15 2.2.2. Proces ekvinocija 16 2.2.3. Astrološke ere 17 2.3. PODELA SAZVEŽĐA 17 Evo i objašnjenja nekih karakteristika svakog sazvežđa 18 2.3.1. Podela zodijaka 20 2.4. PODELA NA ČETIRI (ELEMENTI) 20 2.4.1. Osobine elemenata 21 2.4.2. Vatra (Ovan, Lav, Strelac) 22 2.4.3. Zemlja (Bik, Devica, Jarac) 23 2.4.4. Vazduh (Blizanac, Vaga, Vodolija) 24 2.4.5. Voda (Riba, Rak, Škorpion) 26 2.4.6. Kombinacije elemenata - arhetipi 28 2.5. PODELA NA TRI - KVALITETI 29 2.5.1. Kardinalni (Ovan, Rak, Vaga, Jarac) 30 2.5.2. Fiksni (Bik, Lav, Škorpion, Vodolija) 31 2.5.3. Promenljivi (Blizanci, Devica, Strelac, Ribe) 31 2.5.4. Kombinacije kvaliteta po znakovima 32 2.6. PODELA NA DVA 33 2.7. PODELA PO TEMPERAMENTU 34 2.8. OSTALE PODELE 34 2.8.1. Komplementarni parovi su: 34 2.9. ZNAKOVI ZODIJAKA PO ELEMENTIMA I KVALITETIMA 35 2.9.1. OVAN, ( 21.III - 20.IV), (kardinalno-vatreni) 35 2.9.2. BIK, (21.IV - 21.V), (fiksno-zemljani) 36 2.9.3. BLIZANCI, ( 22.V - 21.VI ), (promenljivo-vazdušni) 37 2.9.4. RAK, ( 22.VI - 23.VII ), (kardinalno-vodeni) 38 2.9.5. LAV ( 24.VII - 23.VIII ), (Vatreno - Fiksni) 39 2.9.6. DEVICA (24.VIII - 23.IX), (Promenljiva - Zemlja) 41 2.9.7. VAGA ( 23.IX - 23.X ),( Kardinalni - Vazduh) 42 2.9.8. ŠKORPION, (25.X - 23.XI) , (Fiksno - Vodeni) 43 2.9.9. STRELAC, (24.XI- 22.XII), (Promenljiva - Vatra) 45 2.9.10. JARAC, (24.XI- 22.XII ) , (Kardinalana - Zemlja) 46 2.9.11. VODOLIJA, (24.XI- 22.XII), (Fiksni - Vazduh) 48 2.9.12. RIBE, (24.XI- 22.XII ) , (Promenljiva - Voda) 49 3.0. PLANETE 51 3.1. ZNAČENJA PLANETA U NATALNOJ KARTI 51 3.2. MESTO PLANETE U ZNAKU 51 3.2.1. SUNCE U ZNACIMA 53 3.2.2. MESEC U ZNACIMA 88 3.2.3. MERKUR U ZNACIMA 109 3.2.4. VENERA U ZNACIMA 129 3.2.5. MARS U ZNACIMA 151 3.2.6. JUPITER U ZNACIMA 173 3.2.7. SATURN U ZNACIMA – samontegracija ličnosti 192 3.2.8. URAN – iznenadna promena, revolucionarnost 212 3.2.9. NEPTUN – iluzije, zavaravanje, sve naše zablude 219 3.2.10. PLUTON – šta morate promeniti kod sebe 224 3.2.11. LILIT (CRNI MESEC) - nekontroisane strasti 229 3.2.12. HIRON - ranjeni iscelitelj 234 4.0. ASTROLOŠKE KUĆE - sfere života 241 4.1. PODELA KUĆA 242 4.1.1. Podela Kuća po kvalitetima 243 4.1.2. Podela Kuća po elementima 245 4.1.3. Naglašenost kuća i dela karte 246 4.1.3.1. Gornja i donja polovina karte 247 4.1.3.2. Leva i desna hemisfera karte 248 4.1.3.3. Segmenti ili kvadranti 249 4.1.4. OPIS ASTROLOŠKIH KUĆA 252 4.1.5. Umetnut ili uklješten znak 259 4.1.6. UMETNUTE PLANETE 260 4.1.7. UMETNUTA KUĆA 262 4.1.8. PAROVI UMETNUTIH KUĆA 264 4.2. DERIVATNE KUĆE 266 4.3. VRHOVI KUĆA 268 4.3.1. ZNACI NA VRHOVIMA KUĆA 269 4.3.2. ZNACI NA VRHU PRVE KUĆE (ASC) 270 4.3.3. ZNACI NA VRHU DRUGE KUĆE 272 4.3.4. ZNACI NA VRHU TREĆE KUĆE 274 4.3.5. ZNACI NA VRHU ČETVRTE KUĆE 276 4.3.6. ZNACI NA VRHU PETE KUĆE 278 4.3.7. ZNACI NA VRHU ŠESTE KUĆE 279 4.3.8. ZNACI NA VRHU SEDME KUĆE 282 4.3.9. ZNACI NA VRHU OSME KUĆE 283 4.3.10. ZNACI NA VRHU DEVETE KUĆE 285 4.3.11. ZNACI NA VRHU DESETE KUĆE 287 4.3.12. ZNACI NA VRHU JEDANAESTE KUĆE 290 4.3.13 ZNACI NA VRHU DVANAESTE KUĆE 292 4.4. VLADARI KUĆA 296 4.4.1. VLADAR PRVE KUĆE 296 4.4.2. VLADAR DRUGE KUĆE 298 4.4.1. VLADAR TREĆE KUĆE 299 4.4.3. VLADAR ČETVRTE KUĆE 301 4.4.5. VLADAR PETE KUĆE 302 4.4.6. VLADAR ŠESTE KUĆE 303 4.4.1. VLADAR SEDME KUĆE 305 4.4.8. VLADAR OSME KUĆE 307 4.4.9. VLADAR DEVETE KUĆE 309 4.4.10. VLADAR DESETE KUĆE 311 4.4.11. VLADAR JEDANAESTE KUĆE 314 4.4.12. VLADAR DVANAESTE KUĆE 316 4.5. PLANETE U KUĆAMA 319 4.5.1. ISPOLJAVANJE PLANETA U PRVOJ KUĆI 320 4.5.2. ISPOLJAVANJE PLANETA U DRUGOJ KUĆI 328 4.5.3. ISPOLJAVANJE PLANETA U TREĆOJ KUĆI 338 4.5.4. ISPOLJAVANJE PLANETA U ČETVRTOJ KUĆI 347 4.5.5. ISPOLJAVANJE PLANETA U PETOJ KUĆI 358 4.5.6. ISPOLJAVANJE PLANETA U ŠESTOJ KUĆI 369 4.5.7. ISPOLJAVANJE PLANETA U SEDMOJ KUĆI 379 4.5.8. ISPOLJAVANJE PLANETA U OSMOJ KUĆI 390 4.5.9. ISPOLJAVANJE PLANETA U DEVETOJ KUĆI 401 4.5.10. ISPOLJAVANJE PLANETA U DESETOJ KUĆI 413 4.5.11. ISPOLJAVANJE PLANETA U JEDANAESTOJ KUĆI 424 4.5.12. ISPOLJAVANJE PLANETA U DVANAESTOJ KUĆI 434 4.6. ANGULARNOST NATALNIH PLANETA 447 4.7. REKTIFIKACIJA VREMENA ROĐENJA 453 5.0. KONTAKTI PLANETA 454 5.1. KONTAKTI SUNCA 454 5.2. KONTAKTI MESECA 455 5.3. KONTAKTI MERKURA 456 5.4. KONTAKTI VENERE 457 5.5. KONTAKTI MARSA 458 5.6. KONTAKTI JUPITERA 459 5.7. KONTAKTI SATURNA 460 5.8. KONTAKTI URANA 460 5.9. KONTAKTI NEPTUNA 461 5.10. KONTAKTI PLUTONA 461 6.0. ASPEKTI PLANETA 462 6.1. ODSUSTVO ASPEKATA 464 6.2. NEASPEKTOVANE PLANETE 466 6.3. ASPEKTI SUNCA 468 6.3.1. Konjukcije Sunca 468 6.3.2. Sekstili Sunca 469 6.3.3. Trigoni Sunca 470 6.3.4. Kvadrati Sunca 472 6.3.5. Opozicije Sunca 474 6.3.6. Inkonjukcije Sunca 475 6.4. ASPEKTI MESECA 477 6.4.1. Konjukcije Meseca 477 6.4.2. Sekstili Meseca 479 6.4.3. Trigoni Meseca 480 6.4.4. Kvadrati Meseca 482 6.4.5. Opozicije Meseca 484 6.4.6. Inkonjukcije Meseca 486 6.5. ASPEKTI MERKURA 487 6.5.1. Konjukcije Merkura 488 6.5.1. Sekstili Merkura 490 6.5.2. Trigoni Merkura 492 6.5.4. Kvadrati Merkura 494 6.5.5. Opozicije Merkura 495 6.5.6. Inkonjukcije Merkura 497 6.6. ASPEKTI VENERE 498 6.6.1. Konjukcije Venere 499 6.6.2. Sekstili Venere 501 6.6.3. Trigoni Venere 502 6.6.4. Kvadrati Venere 505 6.6.5. Opozicije Venere 507 6.6.6. Inkonjukcije Venere 509 6.7. ASPEKTI MARSA 510 6.7.1. Konjukcije Marsa 510 6.7.2. Sekstili Marsa 512 6.7.3. Trigoni Marsa 513 6.7.4. Kvadrati Marsa 515 6.7.5. Opozicije Marsa 516 6.7.6. Inkonjukcije Marsa 518 6.8. ASPEKTI JUPITERA 519 6.8.1. Konjukcije Jupitera 519 6.8.2. Sekstili Jupitera 520 6.8.3. Trigoni Jupitera 521 6.8.4. Kvadrati Jupitera 523 6.8.5. Opozicije Jupitera 524 6.8.6. Inkonjukcije Jupitera 525 6.9. ASPEKTI SATURNA 526 6.9.1. Konjukcije Saturna 526 6.9.2. Sekstili Saturna 527 6.9.3. Trigoni Saturna 528 6.9.4. Kvadrati Saturna 530 6.9.5. Opozicije Saturna 531 6.9.6. Inkonjukcije Saturna 532 6.10. ASPEKTI URANA SU GENERACIJSKI ASPEKTI 533 6.10.1. Konjukcije Urana 533 6.10.2. Sekstili Urana 534 6.10.3. Trigoni Urana 534 6.10.4. Kvadrati Urana 535 6.10.5. Opozicije Urana 536 6.10.6. Inkonjukcije Urana 537 6.11. ASPEKTI NEPTUNA SU GENERACIJSKI ASPEKTI 538 6.11.1. Konjukcije Neptuna 538 6.11.2. Sekstili Neptuna 538 6.11.3. Trigoni Neptuna 538 6.11.4. Kvadrati Neptuna 539 6.11.5. Opozicije Neptuna 539 6.11.6. Inkonjukcije Neptuna 539 6.12. ASPEKTI PLUTONA SU GENERACIJSKI ASPEKTI 540 6.13. PLANETE NA UGLOVIMA 542 7.0. KONFIGURACIJE ASPEKATA 550 7.1. "T" - KVADRAT 550 7.1.1. APEKS, ŽIŽNA PLANETA T-KVADRATA 552 7.1.2. Kuća apeksa, žižne planete T-kvadrata 553 7.2. Veliki trigon (trougao sreće) 554 7.3. Veliki Sekstil - Davidova zvezda 556 7.4. Zmaj 557 7.5. Pravougaonik 557 7.6. Trapez 558 7.7. Zvezda - pentagram 558 7.8. Yod - božji prst 558 7.8.1. Bumerang 559 7.9. Veliki krst (veliki kvadrat) 560 7.10. Stelijum 562 8.0. KARMIČKI HOROSKOP 563 8.1. ŽIVOTNI ANTAGONIZAM 563 8.2. OPOZICIONI PAROVI 566 8.3. IZRADA KARMIČKOG HOROSKOPA 569 8.3.1. PROŠLU INKARNACIJU OPISUJE MESEC U ZNAKU 570 8.3.2. ŠTA DONOSIMO IZ PREDHODNOG ŽIVOTA? 571 8.4. MESEČEVI ČVOROVI - (životni zadatak) 576 8.4.2. JUŽNI MESEČEV ČVOR (predhodni životni put) 577 8.4.3. SEVERNI MESEČEV ČVOR (sadašnji životni put) 577 8.4.4. MESEČEVI ČVOROVI PO ZNACIMA 578 8.4.5. SEVERNI MESEČEV ČVOR PO KUĆAMA 584 8.4.6. JUŽNI MESEČEV ČVOR PO KUĆAMA 587 8.5. KAKVA NAM JE DATA ENERGIJA ZNAKA? 588 8.6. ŠTA SE OČEKUJE OD NAS U OVOJ INKARNACIJI? 594 9.0. ARAPSKE TAČKE 600 9.1. FORTUNA - KARMIČKA NAGRADA 602 9.1.1. TAČKA FORTUNE PO ZNACIMA 602 9.1.2. TAČKA FORTUNE U KUĆAMA 604 9.1.3. TAČKA FORTUNE I ASPEKTI 608 9.1.4. TAČKA FORTUNE I SUDBINA 609 9.2. TAČKA NESREĆE (TAČKA SMRTI) PO KUĆAMA 609 10.0 ZVEZDE NEKRETNICE 611 11.0. SREDNJE TAČKE (MIDPOINTS) 622 12.0. ASTROMEDICINA 663 12.1. OSNOVNI ELEMENTI ASTROMEDICINE 664 12.2. BOLESTI KARAKTERISTIČNE ZA ZNAK ROĐENJA 665 12.3. UTICAJ PLANETA NA ZDRAVLJE 669 12.4. ASTROLOŠKE KUĆE U ASTROMEDICINI 671 12.5. ASPEKTI PLANETA U ASTROMEDICINI 672 12.6. UTICAJ EKLIPSI (POMRAČENJA) NA ZDRAVLJE 673 12.6.1. Prenatalne eklipse po Znacima 675 12.6.2. Prenatalne eklipse po Kućama 677 13.0. SMRT U HOROSKOPU 680 13.2. MESTO PLANETE U ZNAKU - DOSTOJANSTVA-DIGNITETI 683 14.0. "TAJNI" STEPENI ZODIJAKA 686 15.0. TRINAESTI ZNAK ZODIJAKA 687


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice