Izdanja


Share to FB

OSNOVE NATALNE ASTROLOGIJE - Đerđ F. Lazar, ISBN: 978-86-911073-2-1

Naručite knjiguSadržaj knjige

ŠKOLA NUMEROLOGIJE - Đerđ F. Lazar, ISBN: 978-86-911073-0-7

Naručite pouzećem latinično izdanje "Škole numerologije"Sadržaj knjigeASTRONUMEROLOGIJA - Đerđ F. Lazar, ISBN: 978-86-911073-1-4

Naručite pouzećem "Astronumerologiju"Sadržaj knjige"PRIRUČNIK NUMEROLOGIJE - Đerđ F. Lazar, ISBN: 978-86-912949-1-5

Naručite pouzećem džepno izdanje (A6) "PRIRUČNIK NUMEROLOGIJE"Sadržaj knjige"


ĐAVOLJA POSLA - Đerđ Lazar, ISBN: 86-84485-02-5

Naručite pouzećem prvenac autora

Zbirka pripovedaka, prvenac banatskog pisca Đerđ Lazara spada u red onih dela koja su nadahnuta životnom silom Svetog Pisca. Junaci njegovih priča u prividno različitim prostorno - vremenskim odredištima, sa jedinstvenim i neponovljivim sudbinama poprimaju karakter realnih ličnosti koje tragaju za odgovorom na večno pitanje, smisla života i tako potvrđuju reči Dostojevskog da "... je Biblija knjiga, koja pobedom života nad smrću i večnošću nad vremenom, potpuno objašnjava smisao života. Pitanje o smislu života usađeno je u svakom čoveku i tiče se svakog bez razlike..."

Autor sa svakim likom uspostavlja duboku emotivnu vezu, bilo na porodičnoj, prijateljskoj, muško-ženskoj ili istinski čovekoljubivoj osnovi, što pričama daje autobiografski karakter, a izvan ovog karaktera svaka priča posmatrana za sebe postaje mini roman ispisan rukom života. Ljubav koju autor oseća prema svojim junacima daje mu onu neophodnu spisateljsku objektivnost koja na sebe ne uzima ni ulogu tužioca, niti ulogu sudije, odnosno branioca, već ga čini svedokom ne samo spoljašnjeg događaja, već i unutrašnjost doživljaja svakog lika ponaosob. Njegov pripovedački stil na taj način postaje neuhvatljiv, kao što je neuhvatljiv i sam život, koji se u celosti ne može staviti ni u jedan racionalno-logički okvir, tako on sam kaže: "...uostalom za bilo šta, odakle god da počneš, znaj to nikad ne može biti početak, jer svemu uvek prethodi nešto drugo. A kako da odrediš ko je i čemu je šta početak? A tek kraj...?"

Spoznaja zasnovana na veri u telesno-čulnu prirodu stvari, odnosno, pojava tzv. "objektivne spoznaje" ne poznaje i ne priznaje večno kao ishodište sveta, za nju je svet u stalnom kruženju, od života ka smrti, u uzročno - posledičnim vezama. Heraklitovskom beskrajnom nizu pojednostavljeno iskazom"...u istu reku stupamo i ne stupamo, jesmo i nismo... " Misterioznost kruženja, iznenadnost događaja, upad neželjenog u sveru željenog, nenadanog u prostor nadanog, neočekivanog umesto očekivanog, determinisanog (sudbinskog) u zamenu za slobodno i otvoreno, potvrđuje Biblijske pouke da vera u telesno-čulnu prirodu nije teren na kome se treba graditi čovekova "kuća"- ličnost, jer je to kuća izgrađena na pesku, a ličnost otpala i otuđena od sveličnosti. Spoznaja zasnovana na veri u duhovno-duševnu prirodu stvari, odnosa, pojava tvrd je teren na kome se može graditi čovekova ličnost, sa čvrstim moralnim stubovima i jedina je koja je večno i nepromenljivo, svevremeno i sveprisutno ishodište sveta. Sveto pismo svedoči o Istini, a ko govori istinu i sam je u istini i sam je istina. Smisao i cilj života jeste u jedinstvu sa Bogom Ocem, Bogom Sinom i Bogom Duhom Svetim, sjedinjenje svevremenog sa prolaznim, večnog sa vremenim. Ne prihvatajući ovu jednostavnu istinu junaci priča našli su se u sopstvenom svetu predstava, iluzija u kojem traže neki sopstveni smisao života. Ne nalazeći odgovor sami postaju i nosioci i žrtve jednog prostorno-vremenski ograničenog društveno-istorijskog toka u duhovno determinisanom socijalnom ambijentu.

Đerđ Lazar veoma znalački rešava problem društveno-istoriskog toka, kroz sudbinsku projekciju njegovih junaka a sam preobražaj prostorno-vremenski okvir ovog toka strukturnim poretkom samih pripovedaka, dakle kroz formu same zbirke. Tridesetpetogodišnje robovanje Labuda Stojakova iz Dolova u Zabeli od (1945-1979) u prvoj po redu priča- LABUDOVA PESMA - predstavlja na vidljivom društvenom planu početak i kraj Titovog socijalizma. Labud Stojkov je svenarodni čovek i njegova sudbina je tesno povezana sa sudbinom naroda kojem pripada s tom razlikom što njegovo fizičko ropstvo predstavlja duhovno ropstvo njegovog naroda. ŠUMADINČEV KRST poslednja je priča u zbirci i događa se 1999 god, što se po autoru smatra krajem jednog društveno-istorijskog doba i početkom njegovog preobražaja. Agonija Nenada Šumadinca jeste agonija naroda u vreme bombardovanja a simboli krsta i mosta kao simboli preobražaja i povezivanja, suprotnih strana, prošlog i budućeg. Buntovna priroda Šumadije poslužila je autoru da kroz fizičku sudbinu Nenada Šumadinca pokaže duhovnu sudbinu naroda i početak jednog novog socijalno-duhovnog ambijenta.

Između ove dve nižu se priče koje svaka na svoj način dopunjava i upotpunjava sliku društveno-istoriskog toka kome glavni likovi pripadaju. Miletov hod po mukama, sudbinski put Svetislava Trailova - deda Vave, Duletova klinička smrt i njegov povratak u život tajanstveni noćni posetilac koji izdvajanjem očevog crnog odela u ormaru nagoveštava smrt njegove majke na dan porodične slave. Dimetov bezuspešan pokušaj skrivanja prošlosti i njeno otkrivanje kroz novo prijateljstvo u vojci, tragična sudbina učiteljice Vilme, njenog nerođenog deteta i verenika, lekara Mladena, misteriozno ostvarenje proročanstva u Dragoljupčetovom selu, istraživački poduhvat u traganju kroz porodičnu istoriju i uočavanje kružnog toka u njenom okviru pojačanim linijama izražavaju socijalno-duhovnu klimu vremena i prostora kome autor pripada.

Krug u kome su se našli glavni likovi onemogućava im da pronađu ni izlaz, ni odgovor na večno pitanje smisla života. Biblijski odgovor glasi: život je večan - kruženje je samo privid, iluzija koju stvaraju čula, i vera u njihov produkt jeste vera u iluziju dakle laž, laž koja samu sebe naziva "objektivnom istinom". Shvatiti, prihvatiti i ispuniti reč Božiju i volju Božiju sveti je zadatak svakog čoveka bez razlike i ne može se opravdati neznanjem, nepoznavanjem, neupućenošću niti bilo kojim drugim razlogom. Svako odstupanje od ispunjenja ovog zadatka predstavlja skretanje sa uske staze života i svoj kraj ima na širokom putu koji vodi u smrt. Glavni likovi sa svojim tragičnim životima ostaju zarobljenici u REČ-PRIČI umesto da pronađu svoj istinski put večnom obitavalištu života; "U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo. U njoj bješe život i život bješe vidjelo ljudima." Sv. Jevanđelje po Jovanu (1;1,2,3,4).

Sociološki prikaz, bez psihološkog profila ličnosti naznačen je potpuno svesno kao kroki iz jednostavnog razloga jer bi svaka ozbiljna i dublja analiza zahtevala izuzetno veliki prostor u knjizi zbog složenosti svake ličnosti ponaosob i njene duboke simboličke veze sa sociološkim. U svakom slučaju treba pročitati zbirku pripovedaka Đerđ Lazara i u njima pronaći i prepoznati onaj uzrok svih uzroka prvobitni greh koji je skriven u svima nama i pokušati, svim umom svojim i svim srcem svojim i svom dušom svojom osloboditi ga se.

Miroslav Zarin-Zare
književni kritičar

Sadržaj knjige"GROF BEZLJUDOV - Nenad Živković, ISBN: 86-86013-01-5

U srpsku književnost Nenad Živkoviæ je uspešno zakoraèio sa kratkim epistolarnim romanom "Hologram". Ko je proèitao njegov prvenac mogao je i oèekivati da æe novi roman "Grof Bezljudov" samo potvrditi da smo dobili pisca sa izgraðenim književnim govorom i stilom. Pisca koji zna šta hoæe i ume to da i ostvari. Prepun paradoksa i sarkazma, obojen najboljom Domanoviæevskom tradicijom roman nam donosi jednu gotovo neverovatnu (ali nažalost gorko-istinitu) sliku jednog društva u duhovnom rasulu. Romaneskne slike junaka, koji kao da su pobegli iz Kovaèeviæevih komedija, doèaravaju nam svu propast jednog društva i raspad svih moralnih vrednosti. Živkoviæevi "junaci" - Mariæka, profesor, major, inspektor... pa i sam grof Bezljudov, bez skrupula, ne osvræuæi se na žrtve gaze sve oko sebe. Isto kao i jedno društvo i njegovo ureðenje, koje je samim svojim bezverjem bilo osuðeno na propast, koje je od ubica pravilo heroje, izdajnicima klesalo spomenike, od nevaspitanih dripaca - ratnohuškaèkih politièara pravilo tv zvezde i idole nacije, od kriminalaca stvaralo deèije junake... Živkoviæ sve to slika oèima filmske kamere, reðajuæi neverovatne i maštovite kadrove koji kao da su proistekli iz Kusturièinih filmova. Sama iznenadna pojava grofa Bezljudova, grofa bez zemlje, o kome ne znaju gotovo ništa, a opet u "godini lažnih proroka, samozvanih kraljeva, prinèeva, careva" ga prihvataju sa idolopoklonstvom zbog nasluæenog novca, je poslužila piscu kao inicijalna kapisla da izgradi pitak, iako sa oporim ukusom kao i sve što se dogaðalo tih godina u Srbiji, roman koji se èita u jednom dahu. Ovo je pre svega jedan satirièan roman o Srbiji, ali ne samo o njoj. Ovakve situacije su se dešavale i dešavaju se u svim krajevima i svim vremenima na ovoj kugli, na kojoj smo osuðeni da živimo. Sa manjim ili veæim razlikama. Odlika dobrih dela i jeste da budu vanvremena i vanprostorna. Jezièka sredstva sa kojima Nenad Živkoviæ slika srpsku stvarnost su znalaèki upotrebljena. Pregršt metafora pomažu èitaocima koji nisu bili "te sreæe" da kao mi dožive njegove "junake" i doba njihove vlasti. Jer da nije takva "veæina" u narodu ne bi mogla ni ona manjina na vlasti da "usreæuje" svoj narod. U savremenoj srpskoj književnosti mali broj stvaralaca, strogo se pridržava klasiènih književnih obrazaca. U romanesknoj produkciji preovlaðuje uglavnom takozvani "postmodernizam", mada sem èasnih izuzetaka koji potvrðuju pravilo (Paviæ, Basara...) ostalo ne ostavlja traga i biva brzo zaboravljeno. Roman "Grof Bezljudov" po svojoj strukturi ima blagog nagoveštaja postmodernizma, najviše u samoj strukturi, ali je ipak zasnovan na tradicionalnim elementima. Ima tu i krimi-zapleta, ali pre svega opore i ubitaène satire. Satire koja nas ne ostavlja ravnodušnim. Verujem da æe grof Bezljudov uæi u srca èitalaèke publike i da æe se ovaj roman zasluženo izboriti se za svoje mesto na našem književnom nebu. 10.01.2006. Vasa Radovanoviæ, književnik, Bgd.PARALELNO SA ŽIVOTOM - Kristina Selak


... Zbirka pesama Kristine Selak zamišljena je kao neka vrsta odgovora na previranje, stradanja i nepronalaženja mlade generacije u ovom otuđenom i oskudnom vremenu. Dilema je rešena. Izgraditi svet iznad sveta u kome će se pronaći identitet i pripadnost, jer smo na ivici bitisanja. Njen pesnički svet najpotpunije naslućujemo u pesmi ''Nadvisićemo breze''. Biti bolji od sveta, biti umetnik nad svetom i biti breza i nad brezom lepota. Upravo je breza ono tanano, čisto kao poezija, a ono što ih nadvisuje, to je ono nedokučivo, iznad toga, nešto novo i sveže za ovaj svet.

(iz recenzije)
Slađane Ristić

Na savremenoj srpskoj književnoj sceni prisutno je nekoliko generacija pesnika. Jedna velika grupa njih stvara u modernom ključu, uzdižući slobodan stih do zavidnih visina. Toj grupi pesnika pridružuje se i Kristina Selak svojim prvencem PARALELNO SA ŽIVOTOM. Odabirom tema i motiva, kao i veštom upotrebom pesničkih slika i organizacijom stihova, ova mlada poetesa je oformila celu zbirku. Svi refleksi svakodnevice, sve što čini život mladih ljudi utkano je u ove stihove. Pesme ''Nakon boja'', ''Minut ćutanja za tihe sobe'', ''Pod lipom'' daju nam nadu da će ova pesnikinja u buduće stvarati još snažnije i ubedljivije stihove.

Živko Nikolić
MINUT ĆUTANJA ZA TIHE SOBE

Rasporediću misli u sve četiri sobe,
Po zidovima polepiću svoje ime,
Pustiću ploču bez tona,
Slušaću tišinu.
Vraćam se u prošlost.
Krug.
Skučen i mali,
Voda oko mene,
Nalazim se u utrobi majčinoj.
Miris zrele lubenice.
Htedoh da pustim glas,
Ali mi voda ispuni usta.
Kolut napred – kolut nazad,
Bezgranične akrobacije.
Zatvaram oči, idem dalje.
Soba puna nasmejanih lica,
Torta ispred mene,
Na njoj šest upaljenih svećica.
Crvena haljina i cipelice,
Duvam, ispunjena želja.
Moj osmeh i mali koraci u daljini.
Dvorište, iščekujemo sedog čoveka,
Što stoji uzvišen, važan.
Otvara usta, ali iz njih ni glasa.
U kom pravcu sada da krenem? 


HALO AVALA - Pesnici za Avalski toranj

HALO AVALA je zbornik pesama koji je nastao s ciljem da se pomogne izgradnja TV tornja na Avali.
Inicijatori ovog zbornika su Nenad Živković i Branko O. Tomić. Svoje pesme darivali su:

MATIJA BEĆKOVIĆ, MOMA DIMIĆ, ALEKSANDAR ČOTRIĆ, MIODRAG JAKŠIĆ, BORISAV ĐORĐEVIĆ-ČORBA, DRAGAN ŽIGIĆ, RANKO SIMOVIĆ, BRANKO O. TOMIĆ, NENAD ŽIVKOVIĆ, LJUBOMIR PJEVČEVIĆ, LJILJANA DAŠIĆ, VIOLETA MILIĆEVIĆ, LJILJANA NINKOVIĆ-MRGIĆ, MILOVAN VRŽINA, SLOBODAN RAKITIĆ, MIHAILO VUJANIĆ, SRBA IGNJATOVIĆ, MILORAD KALEZIĆ, LAZAR BOŽOVIĆ, NIKOLA RAJAKOVIĆ, MIŠA LAZAR, DRAGAN LAKIĆEVIĆ, DARA RADOJEVIĆ, LJILJANA BRALOVIĆ, ĐURO MILEKIĆ, SNEŽANA KLASOVIĆ, PREDRAG BOGDANOVIĆ-CI, MILAN KOSOVIĆ, NEDA KOVAČEVIĆ, DUŠAN ČOLOVIĆ, VASA RADOVANOVIĆ, RADOMIR MIĆUNOVIĆ, JELENA STOJSAVLJEVIĆ, NEDELJKO ŠIPOVAC, ĐOKO STOJIČIĆ, ELEONORA LUTHANDER, DUŠAN STOJKOVIĆ, DRAGOMIR BRAJKOVIĆ, LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ, RADOMIR ANDRIĆ, DOBRICA ERIĆ, RADOSLAV TILGER, PREDRAG BAJO LUKOVIĆ, SVETLANA MIĆUNOVIĆ, PERO SOLAR, BLAGOJE ROGAČ, EMILIJA CEROVIĆ-MLAĐA, RAJKO KOVAČEVIĆ, MILAN MILOVIĆ, JELICA DANKOVIĆ, KRISTINA SELAK, BILJANA OBRADOVIĆ DONOVSKI


PESMA NAD PESMAMA
(Uvodna pesma Branka O. Tomića i Nenada Živkovića) "Pesma nad pesmama" izvor svakog stiha Lučonoša srca ushit Solomona Razgovara slutnje odvajkad, odiha. Ushod do anđela ko crkvenih zvona. Iskopaj, razgrni, opesmi, ucveli Goropad u senci, okoženo jagnje Kao ljubav srce pesmo opredeli Gorčine života u divote sladnje. Zažubori potok izvor okristali Na suvotu duše privij melem zdravlja Stihovi Ti psalmi i pijedestali I predivni snovi sa bračnog uzglavlja Nek čovek čoveku tobom otpozdravlja I neka se s tobom svi napevi zbrate Te da suton zori upit ne postavlja Nizvedi međ ljude dare obilate. O, kako si titraj, lat i mehur splasan Za neutihnut guk kad lomljava gromi U nemiru poja što je ustalasan Sve zaprete zala ti ih pripitomi. Umivaj nas stihom ko jutrenjom rosom Da nam odsjaj oka zablista u tmuši Najvećim od svih nam svojim doprinosom Kao mladim vinom sve nas openuši. Utopli nam studne kolevke sibira Jer su gnezda pusta kao gluva doba A prečista ljubav zatočnik sindžira Otmi i zapreči zagrljaj gnusoba. Nad glavama titraš kidajući lance Ko sekira sečeš bezdušja što vape Da požderu mis'o, lajuć' neprestance, Da zatvoriš usta što smrdežom zjape. Daj, pokreni pesmo iscurele oči Sve zamrle duše što utehu mole Seci blatolikog pre nego zaskoči Te krvave usne, i mrtve prestole. Ribama su davno poznate sve tajne Zato mudro ćute remeteći buku I njima ćeš dati sve krljušti sjajne Nek' se krater strašni istopi u huku. Zarobljene ptice okovane ledom Lisičiji štektaj, zubata stvorenja, Nekrštene duše, i majka sa čedom, U nemuštoj pesmi bruje pokolenja. Hobotnica tame svet crnilom "spira" Razuzdane deve razbludom se diče Čobaninu frula prestaje da svira Iz oblaka soko pobednički kliče. Odapni se pesmo, k'o viteška strela Tamo gde se zora svakom božjem biću Pokazuje smerno, pa ga kao pčela, Božjom rukom vodi ka najslađem piću. Onom što se pije jednom u životu Nektar-pesma duše, imena, porekla... Ko zaista shvati svu tvoju divotu Nek' produži dalje - ti si svoje rekla.


ТРГ ЧУДА - Виолета Милићевић

Извод из рецензије: 
Песникиња љубави и опчињености чудом живота, 
Виолета Милићевић обраћа нам се отворено, јасно 
и искрено. За песникињу је важно да оставимо 
трагове стопа на песку, да посведочимо своје 
постојање, макар и у једном трептају ока, у једном
 свитању. А чиме да поседочимо своје постојање, 
које је увек кратко, у овој долини суза што се 
земља зове? Понућен нам је избор да стваралачким 
приступом животу оваплотимо идеје лепоте, доброте, 
мудрости, љубави... или одемо у другу крајност. 
Песникиња то зна и зато нам, у песми "Свесна" даје 
одговор: "Била сам свесна да нам ј избор: 
да тужни плачу, док срећни живе, јер умеју 
љубављу, што блиста у срцу, да позлате све дане сиве." 

Зоран Марчета 


Pod ključem istine - Tanja Prokopljević


Pesnici su oduvek bili ona tanana struna koja se oglašava u ime svetlosti, 
pozitivnih vrednosti i nade. Èovek kao duševno biæe nužno reaguje 
na sve što se oko njega zbiva, što ga ozleđuje i guši, zbunjuje i sputava. 
Pesnik sve to prima i opredmećuje u stihovima, čini da pojedinačni lični 
doživljaj ima snagu opšteg, kolektivnog proživljavanja, te se pouke koje 
nudi usvajaju kao sopstveno iskustvo. Pesnikinja Tanja Prokopljević 
upravo tako oblikuje svoj novi rukopis od dvadeset pesama čiji naslov 
“Pod kljuèem istine” ukazuje na ulogu poezije u tumačenju vremena 
kojem pripada.

mr Milica Jeftimijević LilićZenica duše - Neda Kovačević

Recenzija za zbirku pesama "Zenica duše", Neda Kovačević

GONETANJE SVETA
Lirika Nede Kovačević odiše dahom prolećnog razvigora, diskretne misaonosti, uravnoteženosti i dodirivanjem sa svetom civilizacije i kulture. Bilo da se obraća nacionalnom ili svetskom predanju, pesnikinja uspeva da dosegne specifični ugao posmatranja biografija i mitova. Kod nje je osećaj staložen i on nas miri sa svetom. Svet nije ni zadat, ni u mučnini shvaćen već je on spontano doživljen i gonetan. Gonetajući svet kulture pesnikinja ga diže na jedan viši nivo na kome se osećamo ohabrenim i očovečenim. Tako na zadovoljstvo teksta izrasta veliki broj slika i novih mogućnosti u poeziji.
Neda Kovačević piše senzibilno, sa osećajem za treptaj koji treba dosegnuti jer mu pripadaju i dubine i visine, i za čvor koji u jeziku treba drešiti. Ljupkost i samernost su odlike bića koje peva, karakteristike pesničkog subjekta. Na tom tragu, mi udišemo svim čulima razlistali svet kao mogućnost blage asocijativnosti i prevođenja na nivo poetičkih mogućnosti. Modernost teksta izvire iz modernosti pesničkog subjekta. Sopstvo se nalazi u ravnicama i na blagim uzvišicama koje nam u čitanju neće zadavati glavobolju.
Draginnja UroševićUmesto molitve - Neda Kovačević

Izvod iz recenzije zbirke pesama “Umesto molitve”

Novo pesničko okušavanje Nede Kovačević je potpuni zaokret u odnosu na njenu prvu zbirku pesama („Zenica duše“). Dok je u prethodnoj zbirci o motivima koji opsedaju njeno pesničko biće, pesnikinja progovorila slobodnim stihom, pa je u takvoj konstelaciji poetskog izraza stekla već izvestan identitet kao i pozitivan sud o poeziji koju piše, u svojoj novoj zbirci Umesto molitve sve njene pesme su, u formalnom smislu u znaku rime, ili bolje reći, u naglašenom eksperimentisanju i iskušavanju svog poetskog glasa klasičnim pesničkim izrazom.

Mada je rima i traganje u njoj rizičan poduhvat i izazov i za najveće pesnike, nepogrešivo usmerenom potrebom za osluškivanjem rime u vlastitom biću, Neda Kovačević u ovoj zbirci, kao i u prethodnoj, sposobna je da ostvari prava poetska iznenađenja i ozbiljnije prodore u sferi ovako zacrtanih osnova svoje poetike. Naglašena je sada, čini se, pročišćena artikulacija nekih motiva iz prethodne zbirke: to je pre svega potpuno izgrađen odnos sebe i svog okruženja prema sakralnom, odnosno Bogu; ne slučajno, zbirka nosi naslov Umesto molitve prema prvoj, naslovnoj pesmi, u kojoj čitamo i ovakve stihove paradoksalno pomerenog iskustva o ustrojstvu sveta: Ako si prijatelj/ svim dušama golim/ s Tobom ću da ćutim /mesto da se molim.

Veoma je neobična u tom smislu pesma Poslednji lov, sa zaumnom, gotovo mističnom spregom udesa čoveka i vuka, te htonske životinje, posle čijeg ubistva lovac ubija i samog sebe. Najneobičniji motivski krug, i u prethodnoj zbirci, sada “zaodenut” ritmom i rimom, predstavljaju pesme Nede Kovačević na filosofske teme, kojima se tako odvaja od tzv. ženske poezije/pisma. Tu bi valjalo izdvojiti sonet Uz Paskala dat sav u dijalektičkim suprotnostima večnog toka prirode, Uz Epikura, Uz Ničea, zatim pesma o heraklitovskom principu Vatra, Orfejevo slovo, i takođe, veoma uspela pesma Začelo, nastala na predlošku stiha Branka Miljkovića kuda da odem posle ovog sna. Međutim, blisko ovakvom fokusu poetskog posmatranja života i sveta, u nizu pesama ličnog molitvenog tona i iskustva, dominiraju česti tonovi smrti i prolaznosti, kao što su pesme Contra omnes, Umesto molitve za nas, Umesto večernja. Ipak, da načelo zvučnosti nije slučajno upotrebljeno u ovoj zbirci, u poeziji u njenom imanentnom značenju i lepoti, svedoče nam neke od izuzetno uspelih pesama ovde, kao što su Ruski romans, Uz njenu Lučiju (Regnava nel silenzio), sa veoma smelim jezičkim prodorom i približavanjem u pesmi Cogito, ergo, na samom kraju zbirke, nekim od elemenata poetike Aleka Vukadinovića (Praha me taština/sopstvenoga zari/… Bezdno istosuštva/ od Ništa do Svega).
Slavica Garonja-RadovanacPozdrav iz crne rupe - Neda Kovačević

Iz recenzije

“…Originalna kompozicija, aktuelna tema, uverljiva karakterizacija likova, prica koja drzi napetu paznju od prve do poslednje strane, cini da ovaj roman citamo u jednom dahu.
Komplikovani odnos oca i sina, suparnistvo dva brata, prepleteni katastroficnim zbivanjima u poslednjih desetak godina nase Crne Rupe. Pustosne posledice ratova u dusama i telima ljudi. Pitanje odgovornosti i krivice za sve sto nam se dogodilo... Lakoca pripovedanja, pitkost, na momente cak koketiranje s tzv. “petparackom pricom”, ovde uopste ne znace povrsnost. Jednostavnost izlaganja, svojom nenametljivom snagom, upravo omogucava spisateljici da u svoje delo sugestivno utka svu kompleksnost pitanja koje pokrecu pomenute teme.
Koreni dobra i zla u nama, mogucnost pokajanja, oprostaja i iskupljenja. Covek kao stranac samom sebi i drugima i svoj najveci neprijatelj. Kako pomiriti zlo u svetu s Bozjim postojanjem?
Neprestano krecuci se tankom, cesto nevidljivom, linijom izmedju jave i sna, Pozdrav iz crne rupe pokazuje nam svu relativnost, sustinsku neuhvatljivost onoga sto nazivamo ´stvarnim´…”Alan Kar - Lak nacin da ostavite pusenje

DA NE VERUJETE. Procitate knjigu i ostavljate duvan 95%.Tatjana Debeljački

Tatjana Debeljački, rođena 23.04.1967. godine u Užicu. Piše poeziju, kratku prozu,priće i haiku.Član Udruženja Književnika Srbije - UKS od 2004. godine i Haiku Društva Srbije – HDS Srbije. HUSCG- Montenegro i HDPR Croatia. Saveza Jugoslovenskih Književnika u Otaždžbini i Rasejanju-Beograd, Književnog kluba Jesenjin-Beograd.
Do sada sam izdala tri zbirke poezije: «KUĆA OD STAKLA» izdavač «ART» Užice, godina izdavanja 1996.; zbirka poezije «TVOJA» izdavač «NARODNA KNJIGA» Beograd, godina izdavanja 2003.; zbirka haiku pesama «VULKAN» izdavač «Lotos» Valjevo, godina izdavanja 2004.CD Knjiga u izdanju ART+``KUCA OD STAKLA``2005.SR-EN sa Muzikom. Branko Isaković, Grafike, Dragoljub Đuričić.AH-EH-IH-OH-UH izdavač Poeta,Beograd 2008. Naslovna grafika: Dragoljub Đuričić i Petar V. Arbutina:Kritika.

        
   Tatjana Debeljački
   Ul.Nemanjina 111
   31 000 Užice
   Srbija
   381-31-515-634

	debeljacki-mojblog


NEOSTVARENA LJUBAV


Zaboravi šta sam rekla.
I ovaj put prosta stvar.
Oštra reč ima slobodan pad.
Dugo smo išli ovim stazama,
krupnim koracima, teškim uspomenama,
beskrajnim korovima.
Suprotstavljali se olujama,
tražili smo svoje ja.
Neuspeli pokušaj, ljubavi,
ne idi lokalnim bojama.
Zaboravi šta sam ti rekla,
neostvarena ljubavi . . .


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice