Sadržaj knjige "Priručnik numerologije"

Sadržaj Predgovor...... 6 Uvod.......... 8 I - OSNOVNI POJMOVI..... 9 1.1. Osnove 10 1.2. Numerološki arhetipovi 10 1.3. Uzvišeni (primarni) brojevi. 12 1.4. Svođenje 14 1.5. Magični brojevi 14 1.6. Srećni i nesrećni brojevi 16 1.7. Sekundarni brojevi.. 17 II - NUMEROLOŠKA ANALIZA REČI 25 2.1. Numerološka analiza slova 26 2.2. Upotreba kaldejske tablice 26 2.3. Brojni odziv imena 29 III - ANALIZA DATUMA ROĐENJA 45 3.1. Natalni pokazatelji 46 3.2. Duhovni broj 48 3.3. Složeni brojevi 51 3.4. Talenti i veštine 51 3.5. Brioritamski broj 62 3.6. Generacijski broj 66 3.7. Lični - sudbinski broj i formule 70 IV - ANALIZA DATUMA VENČANJA 117 4.1. Atmosfera u braku 119 4.2. Razlozi ulaska u brak 120 4.3. Sudbina braka 121 V - NUMEROLOŠKA SINASTRIJA 127 5.1. Poređenje bioritmova 130 5.2. Poređenje generacijskih pokazatelja 130 5.3. Vrsta veze 131 5.4. Poređenje ličnih brojeva 132 VI - NUMEROLOŠKE PREDIKCIJE 148 6.1. Životni ciklusi 154 6.2. Godišnja prognoza 177 6.3. Kvartalna prognoza 189 6.4. Mesečna prognoza 195 6.5. Nedeljna prognoza 203 6.6. Dnevna prognoza 207 6.7. Ponavljanje brojeva u formuli 213 VII – ASTRONUMEROLOGIJA 217 7.1. Planete vladari brojeva 218 7.2. Natali uticaj brojeva na pod/znak ...... 222 VIII – ASTROLOŠKI POKAZATELJI 247 8.1. Položaj sunca 248 8.2. Mesečeve faze 252


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice