Arapsko pogađanje sudbine

Proricanje putem čarobnog pentagrama

(petougao, podijeljen na pet jednakih polja, od kojih svako ima označenu vrednost neparnog broja, veličine od 1 do 9)

Pravila:

● Izaberite jedno od pitanja, na koje želite odgovor.
● U središte Čarobnog pentagrama stavite kursor miša i zažmurite. Tada počnite okretati miša, kako bi se kursor kretao ukrug po crtežu. Pritom mislite na izabrano pitanje. Odjednom se zaustavite na nekom od polja Čarobnog pentagrama i kliknite levim tasterom.
● Pitanja i odgovor na pitanje su na sledećoj stranici