Šta predviđaju kockice
za naredni mesec


Kockice su jedan od vidova predviđanja budućih događaja vezanih za kraći vremenski period. Konkretno, daju odgovor o narednom mesecu.
Postoji nekoliko varijanti bacanja kockica. Ovde će biti prikazana tehnika sa tri kockice.
Znamo da kockice mogu biti od broja 1-6, ali kada se rućno bacaju tada se opiše krug, te ukoliko neka izađe van kruga, ona se ne računa. U nekom krajnjem slučaju, moguće je da sve tri kockice izađu van kruga ili sa stola. Pošto se sabiraju samo kockice koje su u krugu, u tom slučaju zbir je nula.
Zbog toga će kockica koja “iskoči “ van kruga biti vrednosti nula.
Dobijeni zbir kockica u krugu tumačimo na sledeći način: