Karte sreće
za naredni mesec


Sa običnim kartama igraju se mnoge igre, a mađioničarima služe za brojne trikove. Ali ako imate strpljenja i želje, one vam mogu i otkriti mnoge pojedinosti vezane za vašu sudbinu i budućnost.

Kartomantija, umetnost korišćenja igraćih karata za proricanje budućih događaja, praktikuje se od osamnaestog veka, mada ima nagoveštaja da su njeni koreni znatno stariji. Većina okulista se služi svim tehnikama - od najjednostavnijih do najsloženijih - birajući metodu koji najviše odgovara datim okolnostima. Ipak, svi su počeli od onog najčešćeg pitanja u zivotu – hoće li se moja zelja ispuniti?

ISPUNJENJE JEDNE ŽELJE

Najjednostavnija tehnika za dobijanja odgovora koristi kompletan špil, ali je samo dvema kartama – “devetki herc” i “Desetki pik” - dato proročko znacenje.

Prvu zovu – “Karta zelje”, a drugu – “Karta razočarenja”!

Osoba koja zeli da sazna odgovor na pitanje koje smo postavili kao najčešće u životu meša špil, a za sve vreme je koncentrisana na određenu želju, koju ne saopštava kartomantu. Nakon sto su karte dobro izmešane, pruža ih kartomantu koji prvo preseca špil, da bi odmah zatim počeo sa deobom karata. Ako se u podeljenim kartama nađe “karta želje” pre “karte razočarenja”, želja će biti ispunjena, i obratno.


Ništa jednostavnije, a ipak kažu da je metoda efikasna i da obično daje tačnu indikaciju da li će se želja ispuniti ili ne.

ZA ONE KOJI SU GERISTROVANI NEŠTO VIŠE O KARTAMA

Predhodna stranica
POGLEDAJTE PRILOG O KARTAMA