...

Drvo života

Kabala

Pokušaću da vam objasnom šta je kabala i da kod neprosvećenih demistifikujem ovaj "pojam". Ne očekujte: podrume, mrak, rituale i krv. I kabala je tajno učenje i praktikovanje. Aki niste član neke od njeih organizacija, moraćete samo da nagađate. Nema analaogije između istine i tajne. Mrak i svetlo su jedno naspram drugog.

Kabala je drevni jevrejski ezoterijski pogled na svet koji se oslanja na dublje tumačenje svete jevrejske knjige Tore (deo je Starog Zaveta).

Suština kabale je dostići Boga. Spoznati ili imati susret s njim.

Smisao i osnovna ideja kabale je dakle dostići vrhovnu moć. Dostići Boga.

U kabali su inicirani apolitični orijentisani. Zato i svako ne može biti iniciran.

Logični put kabale je : Tajna - Ezoterija - Magija - Sekte - Ritual

Dokle je ko stigao, ne zna se javno. Ali možemo pretpostaviti. Odnosno, čim se neko ne izjašnjava, sigurno je član neke sekte ili tajne organizacije. Nećete verovati koliko je ljudi u sektama...A s druge strane, skoro svi ljudi na vlasti, pa i u Srbiji, je član nekog udruženja ili sekte.

Smisao ovog teksta je samo upoznavanje i nikakva reklama za bilo koju sektu ili udruženje. Ovo je samo pokušaj da vas uputim u smeru gde bi mogli da tražite odgovore.

Ezoterizam je važan u lancu dostizanja krajnje tačke ovog tajnog učenja. Stoga je mnogima nerazumljiv i zabranjen za neposvećene. A kojem je cilj da posvećene dovede do transcendentalnih, metafizičkih znanja. Samo oni koji su inicirani u tajno društvo ili tajne religijske doktrine i rituale mogu biti upućeni u misterije ezoteričnog učenja. Kršenje normi tajnog učenja kao posledicu ima izopštenje iz tajnog društva, a neki put i egzekucija - ubistvo.

Ezoteričan znači da je TO unutrašnje stanje, i da je tajno. Stoga su i tajna društva po svom nastanku ezoterična i obavijena velom magije i prepuna rituala. Može biti obred, sistem dogmi i simbola ili neka doktrina koja je poznata samo onima koji su posvećeni. Mi neposvećeni to ne znamo. Samo možemo da pretpostavljamo. Atribut ezoteričan ima i sakralni smisao kada označava neku religijsku misteriju, samo povlašćenima dostupnu svetu tajnu. Toliko o ezoteriji kao delu kabale.

U nekom širem kontekstu možete slobodno upotrebiti pojam astroga kao nekog ko je deo nekog tajnog društva i nekog ko koristi nesvakidašnje simbole i utiče na druge "neprosvećene". Jer astrologijom ne može svako da se bavi.

Idemo dalje

Kabala nastoji objasniti svet na osnovu tumačenja brojnih odnosa i tumačenja slova. Jevrejski misticizam nerazdvojni je deo Tore, serije Mojsijevih spisa i pisanja, koji čoveka uči kako biti 'čovekom'.

Rezimirano, reč Kabala znači 'tradicija', 'primljena doktrina', 'primljen nauk', 'primljena mudrost'.

 • Kabala se sastoji od tri osnovna dela: teorijskog, meditacijskog i praktičnog.

  Najstariji poznati kabalistički spis bio je Bahir iz 1. veka. Kabala se ipak uglavnom prenosila usmenom predajom sve do 3. veka poslije Hrista kada je napisana Knjiga stvaranja (Sefer Jetzirah) koja tumači stvaranje sveta putem mistične simbolike 10 brojeva (1 - 10) i 22 slova hebrejskog pisma koji su organizovani u dijagram koji se naziva Drvo Života.

  Deset znakova formiraju božanske manifestacije Sefirote, koje su međusobno povezani s 22 staze koje korespondiraju sa slovima hebrejskog alfabeta.

  Izučavanje Kabale u narednim vekovima najaktivnije i najproduktivnije u 13. veku u kojoj su po prvi put jasno definiše simbol Drveta Života. Njen navodni autor bio je rabin Moše de Leonu.

  Na prijelazu iz srednjeg u novi vijek kabala utiče na zapadnu filozofiju kroz panteizam s neoplatonskim elementima, misticizam i verovanje u moć prirode.

  Sredinom 20. veka Kabala stiče sve veću popularnost u zapadnom svetu i postaje temeljem zapadnog misticizma. Danas su sledbenici Kabale mnoge holivudske zvezde.

 • U zapadnom svetu Kabala je tako oslobođena religijske pozadine i njene magične moći pa je pretvorena u snažn psihički motivator i sredstvo lične transformacije i dublje samospoznaje.

  Osnova kabalističkih rituala su arhetipovi i vibratorni zazivi Božjih imena. Na taj se način dubinski podsvesni sadržaji menjaju prema postizanju željenog cilja. Magijska manipulacija

  Prema mudrosti Kabale, u stvarnosti postoje dve sile ili kvalitete - želja za primanjem i želja za davanjem. Želja za davanjem želi dati i ona stvara želju za primanjem pa je zbog toga zovu Stvoritelj. Celokupna je kreacija, uključujući i nas same, manifestacija je upravo te želje za primanjem.

  Sam simbol drveta života preuzet je iz biblijske priče o izgonu iz raja. Božju zapovest 'Ne dirajte plodove sa drveta života!' prema Bibliji prekršio ju je prvi ljudski par, Adam i Eva a Kabala izgon iz raja vidi kao pozitivan događaj i simbol individualizacije svesti.

  Kabala je tajno učenje i dosta se vulgarizovalo ponašanje pojedinaca u sektama i degradiralo možda samu ideju dostizanja TE vrhovne moći... Izgleda čovek nije džabe isteran iz Raja...

  666 Kao i sve u životu i u visokoj politici i kada su tajne u pitanju, onda se namerno fokus posmatrača usmerava u pogrešan smer kako se ne bi otkrila tajna. Jer u kabali nema istine. Hteo sma samo da vam ukažem da 666 nemaju nikakvo kabalističko značenje več "koska koj aje bačena prosečnima, kako bi kabaliustičatrima obezbedilo mir

  I za sam kraj. U kabali se ne koristi reč istina!  portalIzlaz na portal         Predhodna stranica