Šta predviđaju domine?


Možda niste znali da se domine mogu koristiti i za proricanje. Postoje dva veoma jednostavna metoda i obièno se koriste u društvu, medu prijateljima!

Za prvi metod proricanja uz pomoæ domina koriste se kompletan set domina. On predskazuje dogaðaje koji ce se odigrati tokom sledeæe sedmice, a drugi predskazuje dogaðaje koji æe se odigrati tokom naredne godine. I jedan i drugi daje zanimljive naznake...

Preokrenute domine stavljaju se na ravnu površinu (sto) i dobro promešaju. Svaka osoba koja uèestvuje u ovoj igri bira samo jednu dominu tumaèeæi njeno znaèenje u odnosu prema dogaðajima koji æe se odigrati sledeæih sedam dana.

Evo, šta u tom smislu predviðaju domine: