TRANZIT S.M.C. U BIKU

Sada treba zadovoljavati svoje potrebe, ali bez "dramaturgije". Treba da naučite da smirite svoju narav i da ukrotite svoje agresivne impulse. Treba više ugadati sebi, uživati u životu, ali, kako rekoh, mirno, staloženo. Da odolite izazovu da dominirate i manipulišete. Bik usporava i doprinosi lenjosti, jer je cilj da naučite da se opstite i uživate u materijalnim darovima života. Time se podtiče čovek da čuva i uvećava stečeno. Iskustvo se stiče kroz lična preispitivanja koliko ste postigli, a time i podsticaj za više, više, više. ?? Zato ne budete ljubomorni i nemojte dozvoliti sebi da bilo koga mrzite, već - zasučite rukave i stvarajte. Pokažite svoj elične vrednosti i talente. I uvek budite tamo gde su vrednosti.

Astrozmaj © Ovo je autorski tekst
Nazad