Prorocanstvo Maya

Poreklo Maya datira oko 2600. godine pre nove ere na području Yukatana, te su svoje zlatno doba imali oko 250. godine nove ere, a živjeli su na današnjem području južnog Meksika, Gvatemale, severnog Beliza i zapadnog Hondurasa. Svoje znanje gradnje su temeljili na ranijoj civilizaciji Olmeka, no današnji arheološki nalazi govore u prilog da Olmeci i nisu bili ranija civilizacija nego da su koegzistirali. Maye su razvile astronomiju, sistem kalendar,. hijeroglifsko pismo, gradili ukrašene i ceremonijalne zgrade kao što su piramide, palate i opservatorije, a sve šta je građeno je izgrađeno bez metalnih alata. Ovi vešti poljoprivrednici stalno su obnavljali i popravljali puteve kojima su putovali do drugih naroda razvijajuci tako i trgovinu, a kao sredstvo plaćanja koristiIi su zrna kakaovca.

Oko 300. godine pre nove ere usvojili su hijerarhijski sistem na čijem su vrhu bili plemići i kraljevi. To je bilo od 200-900. godina nove ere. Mayansko društvo se sastojalo od mnogih manjih nezavisnih država u kojima su prevladale velike urbane celine građene oko ceremonijalnih centara. Kako je bio moguć nestanak ove civilizacije, koja je oko 900. godine nove ere jednostavno napustila svoje gradove? Gledajući civilizaciju Maya vidimo kako je ona ciklične prirode, puna uspona i padova, zapravo je kontinuirana i promenjiva, vođena religijom koja je uvek ostajala temelj njihove kulture. Njihov kalendar počinje s 3113. godinom pre nove ere, koja obeležava stvaranje sveta, prema njihovom kalendaru Dugog brojanja (Long Count). S druge strane kaže se da su Maye svoju civilizaciju započele 2600. ili 2500. godine pre nove ere. Obe ove navedene godina imaju važnost i to s dva različita aspekta. Prof. Zecharia Sitchin napominje postojanje planete Nibiru s ciklusam od 3600 godina. Odnos izmedu 2600. pre nove ere i 2012. godine nove ere predstavlja jedan ciklus Nibiru pralaska ... Maye su odredile datum stvaranja sveta. Shodno tome imali su svoju priču o stvaranju sveta, koja je poznata pod nazivom Popol Vuh ("Knjiga saveta").

2012. godina je kraj njihovog kalendara i zapravo predstavlja kraj jednog ciklusa koji se zatim ponavija, te možda i iz tog razloga nisu videli potrebu da produžuju pisanje kalendara koji se u svojoj prirodi počinje odvijati isp0četka. Ali, zanimljiva je činjenica da su Maye prvo odredile konačan kraj kalendara, dakle 21.12.2012., ili po Dugom brojanju: 13.0.0.0.0, te su od tog datuma izračunali unazad datum koji je predstavljao početak sveta, zemaljskog postojanja. No, nisu Maye jedine koje ovu godinu poistovecuju s odredenim završetkom. Podsetimo se ovde činjenice kako su se Egipćani hvalili svojim starim zapisima koje su vodili njihovi astronomi za kralja Salomona, pa tako i kako imaju položaje planeta i zvezda zapisane unatrag 50.000 godina, što odgovara vremenu od dve potpune precesije (25.920 godina).

Potvrdu za ovakvu hvalisavu tvrdnju nalazimo u horoskopu iz Dendere - Zodijak koji je ukazivao na konstelaciju Device koja je prikazana kao trostruka - tri device na prikazu ukazuju na te precesije zabeležene kroz konstelaciju Device, šte prema računu govori o 75.000 godina. Potvrdu da se radi zaista o kerektnoj belešci neba, te vremena nalazimo i u njihovoj logici zapisivanja stanja na nebu, jer kako je došlo do pomaka zvezde Severnjače tokom hiljade godina tako su i oni menjali svoje zapise u odnosu na novonastalu situaciju na nebu. Kao primer je možda najbolji i onaj u zapisima o bogu Apisu, kojeg su poštovali, te prebacivanje pažnje na boga Ammona i to u momentu kada je proletni ekvinocij iz Apisa (Bika) prešao u Ammona (Ovna). Ova godina se približno poklapa sa završetkom Kali Yuge. Sveti spisi Hindusa, njihov najsvetiji i najstariji almanah, ukazuje na podelu vremena na 4 Yuge, koje opisuju cikluse stvaranja koji se protežu milionima godina, uključujuci u svoje opise civilizacije koje su nastale i nestale u tom procesu. Važno je sama ukratko proći njihov sistem merenja vremena jer se uvida paklapanje s Mayanskim kalendaram utoliko što je jasna vidljivo ubrzanje vremena, tj. skraćivanje svakog narednog ciklusa razvoja.

portalIzlaz na portal         Izlaz