Njutn prevideo smak sveta

Na početku starog gusto pisanog engleskog rukopisa stoji stih na hebrejskom: „Blagosloveno je doveka ime Njegovog veličanstvenog carstva“. Na ostalim stranicama nalaze se crteži hrama, kao i proračuni o kraju sveta bazirani na stihovima iz Knjige Danijelove. Autor ovih misterioznih reči nije nikakav čarobnjak, niti religiozni fanatik, već niko drugi do Isak Njutn, matematičar i fizičar iz 17. veka, koji se smatra najuticajnijim naučnikom svih vremena.Njutnova originalna teološka i mistična razmatranja nalaze se na specijalnoj izložbi „Njutnove tajne“, koja je otvorena juče u Nacionalnoj biblioteci na Velikohebrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Ovo je prvi put da se rukopis koji se nalazi u Izraelu od 1969. godine predstavlja široj javnosti.
Jedan od najinteresantnijih rukopisa jeste pismo iz 1704. godine, u kome Njutn izračunava da će 2060. doći do kraja sveta, oslanjajući se na rečenicu iz Knjige Danijelove 12:7 - „Za sada, za večnost i još pola“. Njutn je ovu rečenicu interpretirao tako što kaže da će do kraja sveta proći 1.260 godina od uspostavljanja Svetog rimskog carstva Karla Velikog 800. godine.
Prema rečima kustosa izložbe, profesora Jemime ben Menahema sa katedre za filozofiju Hebrejskog univerziteta dugo vremena je Njutn smatran samo velikim naučnikom i matematičarem, i naučnici se nisu bavili drugim njegovim spisima, ali danas se nalazimo u novom dobu, kada su naučnici mnogo više otvoreni za rukopise poput ovog. Tema kraja sveta interesuje mnoge ljude i ima onih koji će reći da je Njutn, ako je predvideo da će smak sveta biti 2060, možda znao nešto što mi ne znamo.“
Kako su Njutnovi spisi dospeli na Hebrejski univerzitet? Prema rečima Ben Menahema, njegovi naslednici nisu bili zainteresovani za njegove teološke spise, koji su prodati 1936. na aukciji u „Sotebiju“, kada ih je kupio britanski ekonomista Džon Majnard Kajnz, koji ih je zaveštao koledžu Kings u Kembridžu u Engleskoj i profesoru Abrahamu Šalomu Jahudiju sa Fakulteta za jevrejsku orijentalististiku. Jahudi ih je ostavio kao deo svoje zaostavštine Izraelu.

portalIzlaz na portal         Izlaz