Smak sveta 2018?

1. Čovečanstvo i planeta Zemlja trenutno prolaze kroz velike promene i pomak u svesti i percepciji realnosti.

2. Civilizacija Maya u Centralnoj Americi bila je najnaprednija civilizacija u usporedbi s vremensko/tehnološkim znanjem. Njihov glavni kalendar je najtačniji na planeti. Nikad nije pogrešio. U stvari, imali su 22 kalendara ukupno, pokrivajući mnoge cikluse vremena u univerzumu i našem solarnom sistemu. Neki od tih kalendara će tek biti objavljeni.

3. Majanski peti svet je završio 1987.g. Šesti svet počinje 2012.g. Dakle, mi smo trenutno "između svetova". To vreme oni zovu "Apokalipsa" ili otkriće. To znači da će realna istina biti obelodanjena, odnosno otkrivena. To je takođe vreme za nas da poradimo na "našim stvarima" individualno i kolektivno.

4. Majanski 6. svet je zapravo prazan. To znači da je na nama, kao kreatorima ( ne jedinim ), da počnemo kreirati novi svet i civilizaciju koju sada želimo.

5. Maje su takođe rekli da ćemo do 2012.g.-
    - odbaciti tehnologije koje sad poznajemo.
    - odbaciti vreme i novac.
    - ući u 5. dimenziju posle prolaza kroz 4. dimenziju. ( 5. dimenzija je u stvari 4. denzitet )
    - planeta Zemlja i solarni sistem će ući u galaksijsku sinhronizaciju sa ostatkom Univerzuma.
    - naša DNA će biti "unaprijeđena" ( ili reprogramirana ) iz centra naše galaksije. ( Hunab Ku )
"Svako na ovoj planeti mutira. Neki su svesniji od drugih. Ali svakome se to dešava." - Vanzemaljska Misija Zemlje.

6. 2012.g. ravan našeg solarnog sistema će se izjednačiti sa ravnom naše galaksije, Mlečnog Puta. Taj ciklus traje 26000 godina od početka do završetka. Virgil Armstrong također govori da će se druge dve galaksije izravnati sa našom u isto vreme. Svemirsko događanje!

7. Vrijeme se u stvari ubrzava ( ili raspada ). Hiljadama godina Schumann-ova rezonancija ili puls ( kucanje srca ) planete Zemlje je bila 7,83 ciklusa po sekundi, vojska je to uzimala kao vrlo pouzdanu referencu. Međutim, od 1980.g. ta rezonancija polako raste. Sada je preko 12 ciklusa po sekundi ! To znači da je to ekvivalentno s vremenom od manje od 16 sati po danu umesto "starih" 24 sata.

8. Za vreme Apokalipse ili vremena "između svetova" mnogi ljudi će iskusiti mnoge lične promene. Te promene će biti mnogobrojne i varijabilne. To je sve dio onoga radi čega smo ovdje da bi to doživeli i iskusili. Primeri mogu biti razni, od prekida nekih veza, seljenja na druge lokacije, promena posla, pa sve do promjena u načinima razmišljanja, promena DNA ( vraćanje neaktivnih dijelova natrag u funkciju ),...itd.

9. Zapamtite, u svakom danom momentu mi radimo male ili velike odluke. Svaka odluka je bazirana na ljubavi ( ljubav ne kao hemijska reakcija našeg tela, već pravo značenje ljubavi = svetlo = znanje ) ili strahu ( mrak = suzbijanje znanja = manipulacija ). Odaberite ono što vam dolazi iz vaše intuicije, ne intelekta, sledite vaše unutrašnje želje. Prilagodite se.

10. Misaone forme su vrlo važne i utiču na naš svakodnevni život. Mi stvaramo našu realnost sa našim mislima. Ako mislimo negativno o drugima, to ćemo i privući. Ako pak razmišljamo pozitivno, privući ćemo pozitivne ljude i događaje. Dakle, budite svesni svojih misli i eliminisite nepotrebne negativne ill osuđujuće misli.

11. Budite svjesni da je većina medija kontrolirana od strane manjine. Koristite moć rasuđivanja! Potražite sakrivene motive i planove. Zašto je baš ta informacija dana vama? Što je "njihov" stvarni plan? Da li je to slučaj problem-reakcija-solucija? Da li "oni" kreiraju problem da bi vi reagovali i zahtevali rešenje tog problema, pa će vam "oni" ponuditi njihovo rešenje? Rešenje je ono što su "oni" na početku i želeli!

12. Zapamtite da se gotovo ništa ne dešava slučajno. Svi događaji su isplanirani od nekih agencija ili bilo čega drugog. Ali, unatoč tome, baš je predivno vreme za biti "živ" ovde u ovo vreme!!!

portalIzlaz na portal         Izlaz